Event

Eventmodulen är till för dig som jobbar med konferenser, möten, seminarier, workshops eller andra event. Vår målsättning är att du enkelt ska kunna hantera allt i samma system, och samla ditt arbete på ett ställe.

EventOnline hanterar därför anmälningar, avanmälningar, betalningar och dina enkäter. Innan deltagarna kommer, kan du skriva ut deras namnetiketter eller personliga scheman ur systemet.

Ett exempel på eventformulär.
 
Lista på deltagare i ett event.

Funktioner

 
Anmälningar
EventOnline hanterar anmälningar via flexibla anpassade webbformulär i ditt nyhetsbrev, på hemsidor eller i e-post.
Deltagarlistor
Du kan skriva ut dina deltagarlistor, även med deltagarnas personliga scheman eller valda tilläggsprodukter inför ett event.

Det finns möjlighet att exportera deltagarinformation till formaten Excel, Text, CSV och HTML.

Anpassa anmälningsformuläret ännu mer
Med hjälp av anmälningsformulärets anpassningsmöjligheter så kan det lika väl fungera som en intresseanmälan, informationsinsamling eller kanske ett jobbansökningsformulär.

Allt som krävs är att ta bort fälten plats, datum och tid från anmälningsformuläret.
Betallösningar
Om ett event kostar pengar att delta i lägger du bara till i anmälningsformuläret hur deltagaren ska betala.

I EventOnline kan du välja mellan kort och fakturabetalning. Du kan också anpassa deltagarens eventuella tilläggsval som då summeras ihop innan betalningen.

Vi samarbetar med PayEx gällande onlinebetalningar.

Designa e-post för ditt event
Din kommunikation via e-post gällande anmälan, avanmälan, eller ändringsbegäran kan designas så att den sker i ett events eller din egen design.

Det kan vara bra om man arrangerar en gala med en grafisk profil och samtidigt en konferens med en annan.
Duplicera event
Du behöver inte börja om från början när du vill återskapa ett event.

Utgå istället från ett event som redan finns. Systemet räknar ut och schemalägger de kopplade aktiviteterna enligt det nya eventets startdatum. Det sparar mycket tid.

Layout-mall för anmälningsformulär
Det finns hjälpmedel som underlättar när du skapar dina anmälningsformulär. Du kan ha flera olika typer av formulär och grafisk design för olika tillfällen.
Skapa namnskyltar
Från dina deltagares information finns det möjlighet att skriva ut personliga namnskyltar.

Ställ in event
Om du ställer in en aktivitet kan du snabbt förmedla det till samtliga deltagare via e-post eller SMS.
Standardfält
För att underlätta skapandet av ditt anmälningsformulär finns 16 fördefinierade standardfält att välja mellan.

Skapa regler för egna fält
Skapa samband mellan fält i formuläret (t. ex: Om svaret är JA på fråga A så skall fråga B visas och så vidare)
Tidsstyrning
För varje event kan du ställa in publiceringsdatum, sista anmälningsdatum och sista avanmälningsdatum. Du kan också skapa ett event för återkommande aktiviteter t. ex. inför ditt månads- eller veckomöte.

Skapa egna fält
Du kan skapa egna fält i anmälningsformulär så det passar din aktivitet.

Egna fält kan skapas som exmeplevis flervalsalternativ, för att samla in en deltagares personliga önskemål kring ett event, eller skräddarsy program för olika seminarier eller liknande.

Vid anmälan kan deltagare registrera ytterligare information, som till exempel matbeställningar eller allergier.
Språk
För de internationella eventen finns möjlighet att välja engelska som grundspråk. Med denna funktion kommer anmälningsformulär och all kommunikation att visas på engelska.

SMS
När du skapar ditt event kan du lägga till en påminnelse eller en välkomsthälsning som skickas ut via SMS till dina deltagare.
Utvärdera
Följ upp dina aktiveter med webbenkäter. Du kan välja om detta ska ske per automatik för dina anmälda deltagare.

Kölista när eventet är fullt
Om ett event är fullbokat finns en kölista eller reservfunktion i EventOnline. Deltagaren anmäler sig till kölistan i vetskap att eventet är fullt. Men om någon tidigare anmäld person avbokar sig går ett mejl ut till kölistan och reservplatser kan delas ut i registrerad turordning. På det viset behöver inte personer i kölistan bevaka detta själva.
Portal NYHET
Portal med möjlighet samla hela organisationens samtliga event på en och samma sida. Eventet kan filtreras utifrån kategorier och nyckelord, kan fungera som utbildningsportal.

Checkin webapp NYHET
Webbapp med möjlihet att checka in biljetter med hjälp av QR-kod eller manuell incheckning.
Designa dina biljetter NYHET
Möjlighet att designa ett events biljetter med deltagarens specifika eventval, exempelvis valda seminariepass.
 
 
© 2006 - 2024 EventOnline. Alla rättigheter förbehållna.